Năm: 2019

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TNCN MỚI NHÂT NĂM 2019

Từ ngày 22/11/2019, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận mọi dữ liệu qua hệ thống TNCNonline.com.vn (bao gồm cả dữ liệu đăng ký cấp mã số thuế thuế), đề nghị người nộp thuế gửi dữ liệu qua hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax tại đường dẫn thuedientu.gdt.gov.vn.  Do vậy để...

Continue Reading

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020

Bài viết hữu ích

Căn cứ theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 áp dụng. Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1.Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 Người lao động làm...

Continue Reading
0988 690 996