Tháng: Tháng Hai 2019

XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI KHAI SAI DẪN ĐẾN THIẾU SỐ TIỀN THUẾ PHẢI NỘP HOẶC TĂNG SỐ TIỀN THUẾ ĐƯỢC HOÀN

Bài viết hữu ích

  1. Theo điều 12 của TT 166/2013/TT-BTC, các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm: a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được...

Continue Reading
  • 1
  • 2
0988 690 996