Tháng: Tháng Sáu 2019

Đối với các TSCĐ đang áp dụng theo TT203/2009/TT-BTC nay giá trị còn lại không đủ điều kiện để ghi nhận là TSCĐ theo TT45 thì xử lý thế nào?

Bài viết hữu ích

Đối với các TSCĐ đang áp dụng theo TT203/2009/TT-BTC nay giá trị còn lại không đủ điều kiện để ghi nhận là TSCĐ theo TT45 thì xử lý thế nào? => Giải đáp: Tại khoản 11 điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau: “11. Đối với...

Continue Reading
0988 690 996