Chuyên mục: Bài viết hữu ích

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020

Bài viết hữu ích

Căn cứ theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2019 áp dụng. Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1.Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 Người lao động làm...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi