Chuyên mục: Bài viết hữu ích

Liệu người lao động trong thời gian thử việc có phải khấu trừ thuế TNCN hay không?

Trả lời công văn số 01CV/2017 ngày 25/6/2018 của Công ty TNHH Silver Mountain Logistics (Viet Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: – Căn cứ Điều...

Continue Reading

CÁCH KIỂM TRA THÔNG TIN BHXH

Bài viết hữu ích

Hiện nay nhiều doanh nghiệp khấu trừ các khoản BH vào lương của người lao động, nhưng sau đó doanh nghiệp lại nợ Bảo hiểm gây khó khăn cho người lao động khi kết thúc hợp đồng. Làm cho người lao động không chốt được số Bảo hiểm. Vì...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi