Chuyên mục: Tài liệu về hóa đơn

Những sửa đổi trong thông tư số 176/2016/TT-BTC về các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

     Thông tư 176/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 31/10/2016.      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi