Chuyên mục: Tài liệu về thuế giá trị gia tăng

Mức phạt khi nộp chậm tiền Thuế

    Thời hạn Số tiền phạt Trước ngày 1/1/2015 –       Số ngày chậm nộp < 90 ngày   –       Số ngày chậm nộp > 90 ngày   –       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày nộp chậm –       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi