Chuyên mục: Tài liệu về thuế thu nhập doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ TNCN MỚI NHÂT NĂM 2019

Từ ngày 22/11/2019, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận mọi dữ liệu qua hệ thống TNCNonline.com.vn (bao gồm cả dữ liệu đăng ký cấp mã số thuế thuế), đề nghị người nộp thuế gửi dữ liệu qua hệ thống Dịch vụ thuế điện tử eTax tại đường dẫn thuedientu.gdt.gov.vn.  Do vậy để...

Continue Reading

Liệu người lao động trong thời gian thử việc có phải khấu trừ thuế TNCN hay không?

Trả lời công văn số 01CV/2017 ngày 25/6/2018 của Công ty TNHH Silver Mountain Logistics (Viet Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: – Căn cứ Điều...

Continue Reading

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp trên...

Continue Reading

Điều 77. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, đầu tư xây...

Continue Reading

Mức phạt khi nộp chậm tiền Thuế

    Thời hạn Số tiền phạt Trước ngày 1/1/2015 –       Số ngày chậm nộp < 90 ngày   –       Số ngày chậm nộp > 90 ngày   –       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp x 0,05% x Số ngày nộp chậm –       Số tiền phạt=Số thuế chậm nộp...

Continue Reading
0988 690 996
Chat với chúng tôi