Company News

Đối với các TSCĐ đang áp dụng theo TT203/2009/TT-BTC nay giá trị còn lại không đủ điều kiện để ghi nhận là TSCĐ theo TT45 thì xử lý thế nào?

Bài viết hữu ích

Đối với các TSCĐ đang áp dụng theo TT203/2009/TT-BTC nay giá trị còn lại không đủ điều kiện để ghi nhận là TSCĐ theo TT45 thì xử lý thế nào?

=> Giải đáp:
Tại khoản 11 điều 9 thông tư 45/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.”

Ví dụ: Tháng 06/2012 mua một máy laptop cho kế toán trưởng trị giá 18 triệu đồng:

Bút toán ghi tăng TSCĐ

Nợ 2111 : 18 trđ
Có 1111 : 18 trđ

Theo QĐ 203 chiếc máy Laptop này được trích từ 3-8 năm và Công ty đang áp dụng khấu hao trong 5 năm. 

  • Số tiền đã trích khấu hao từ tháng 06/2012 đến tháng 04/2013 là: 18 triệu/5 năm / 12 tháng = 300.000đ/tháng.
    Số khấu hao lũy kế là 300.000đ*11 tháng = 3.300.000đ
    – Giá trị còn lại của TSCĐ = 18.000.000đ – 3.300.000đ = 14.700.000đ
    – Giá trị còn lại của TSCĐ này không đủ giá trị để ghi nhận là TSCĐ theo thông tư 45 nên kế toán phải lập bút toán ghi giảm TSCĐ như sau:

Nợ 242: 14.700.000
Nợ 214: 3.300.000
Có 211: 18.000.000

Theo quy định CCDC sẽ được phân bổ không quá 3 năm.

Giá trị phân bổ 1 tháng sẽ là:
14.700.000/36 tháng = 408.333đ/tháng
Bút toán:

Nợ 642: 408.333
Có 242: 408.333


Địa chỉ: P.1504 nhà A5 làng Quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
Hotline: 0988 690 996 – 0968 528 788
Email: bichquynhacvina@gmail.com

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi