Company News

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh

1. Thủ tục pháp quy
 – Thông tư 111/2013/TT-BTC
 – Thông tư 92/2015/TT-BTC
 – Thông tư 95/2016/TT-BTC
2. Thời điểm nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Hạn nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh: Chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN (Hạn nôp hs quyết toán TNCN 31/03/n+1)
3. Cách tính giảm trừ gia cảnh.
– Tính giảm trừ trong năm kể từ ngày đăng ký
– Tính quyết toán trong năm kể từ ngày psinh nghĩa vụ nuôi dưỡng
4. Hồ sơ.
Trích khoản 10 điều 7 của Thông tư 95/2016/TT-BTC

a) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ đăng ký thuế gồm:
– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin).
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).
b) Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập:
Cá nhân quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân gửi văn bản ủy hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) cho cơ quan chi trả thu nhập.
Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

5. Quy trình làm mẫu 20-ĐKT-TH-TCT
Bước 1: Kế toán đăng ký trên HTKK phiên bản mới nhất -> Chọn Quyết toán thuế TNCN -> Chọn “Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc”

 

 

Bước 2: Khai báo thông tin.

Trường hợp 1: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc  cho đối tượng phụ thuộc chưa được cấp mã số thuế (Sau đăng ký ng phụ thuộc sẽ dc CQT cấp mã số thuế )

Ví dụ: Ông Vương Ngọc Dũng đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho con gái là “Vương Ngọc Bảo Trâm” từ tháng 01/2018. Con gái chưa được ai đăng ký giảm trừ.

Khai báo tại mục “Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc”

Cột từ tháng: 01/2018.

Cột đến tháng: ko điền

*Chú ý:

1- Thông tin người phụ thuộc sẽ khai tại mục số 1 của mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT

2-Thời gian tính giảm trừ điền vào cột từ tháng: tháng nộp mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT, không điền thông tin vào ô đến tháng.

Trường hợp 2: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc  cho đối tượng phụ thuộc đã  được cấp mã số thuế (đối tượng phụ thuộc trước đó đã được đăng ký cho đối tượng nộp thuế khác)

Khai báo tại phần 2 “Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Bước 1: Báo giảm cho người đã đăng ký đối tượng giảm trừ tại đơn vị đã đăng ký

Bước 2: Báo tăng cho người bắt đầu đăng ký đối tượng giảm trừ tại đơn vị mới

Ví dụ: Ông Vương Ngọc Dũng đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho con gái là “Vương Ngọc Bảo Trâm” từ tháng 01/2018. Con gái “Vương Ngọc Bảo Trâm” đã được mẹ Yến đăng ký tại 1 công ty khác từ tháng 8/2017.

Bước 1:  Công ty mẹ khai báo giảm người phụ thuộc cho mẹ Yến tại phần 2 “Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Cột từ tháng: 08/2017.

Cột đến tháng: 12/2017.

Bước 2:  Công ty bố Vương Ngọc Dũng khai báo tăng người phụ thuộc cho bố Dũng tại phần 2 “Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc”

Cột từ tháng: 01/2018.

Cột đến tháng: không điền.


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi