Company News

Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm không?

Bài viết hữu ích

1.Theo điều 4, điều 13, điều 17 của quyết định 959/QĐ – BHXH có hiệu lực từ 1/1/2016 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm gồm:

Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Tại điều 26,27 luật lao động – Luật số 10/QH12/QH13 có quy định:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.
(Trong các điểm của khoản 1 điều 23 của Bộ luật này không bao gồm nội dung về BHXH, BHYT)

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Theo công văn 1734/BHXH-QLT ngày 16/08/2017:

2.2. Chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN

a) Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018.

=> Kết luận:
” Căn cứ các cơ sở pháp lý nêu trên thì hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH “
Tuy nhiên các bạn cần chú ý:
Tại khoản 3 điều 186 luật lao động – Luật số 10/QH12/QH13

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

=> Như vậy có nghĩa DN ko phải đóng bảo hiểm cho những lao động thử việc nhưng vẫn phải có nghĩa vụ chi tiền bảo hiểm (phần DN chịu) cho người lao động.


 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi