Company News

HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM HÓA ĐƠN CỦA BKAV

Bài viết hữu ích

Để xuất được hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn Bkav cần :

B1: Liên hệ với bên cung cấp hóa đơn BKAV

B2: Đặt mua số lượng hóa đơn theo nhu cầu

B3: Đăng ký thông báo phát hành hóa đơn với chi cục thuế quản lý để sử dụng hóa đơn.

B4: Tra cứu thông tin trên websi “ tra cứu hóa đơn điện tử” xem đã được cấp giải hóa đơn chưa?

B5: Được phép xuất hóa đơn sau khi được cơ quan thuế cấp giải hóa đơn và sau 2 ngày thông báo phát hành hóa đơn

2) Cách xuất hóa đơn như sau:

Bước 1: Truy cập website quản lý hóa đơn điện tử do Bkav cung cấp  “ van.ehoadon.vn”

Tên đăng nhập: Mã số thuế của doanh nghiệp

Mật khẩu: Được cấp sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hình 1.1: Giao diện màn hình khi đăng nhập

Bước 2: Vào hóa đơn đầu ra  => chọn thêm mới

Hình 1.2: Chọn theo mẫu để xuất hóa đơn

Bước 3: Nhập thông tin của người mua (có thể là tổ chức hoặc khách lẻ)

Hình 1.3: Nhập thông tin của khách hàng

Bước 4: Khai thêm phần chi tiết là những mặt hàng cung cấp bán cho khách hàng, thuế suất của mặt hàng => ghi lại

Hình 1.4: Thông tin của các mặt hàng cung cấp

Bước 5: Xem lại hóa đơn đã lập

Bút màu đỏ: Chỉnh sửa nội dung hóa đơn

– Bút máy: Ký hóa đơn (chỉ ký khi nội dung đã được lập chuẩn)

– Kính lúp: Xem nội dung hóa đơn đã lập

Hình 1.5: xem lại hóa đơn đã lập

Bước 6: Chọn xóa hóa đơn khi hóa đơn đó viết sai thông tin cần lập

Hình 1.6:  Xóa hóa đơn khi sai nhưng chưa ký điện tử

Bước 7:  Cài đặt chữ ký số vào phần mềm ký hóa đơn (chỉ cần cài đặt 1 lần duy nhất).

–  Vào phần “Tài khoản”, di chuột vào vào phần Thông tin chữ ký số, chọn “Chỉnh sửa”

–  Phần mềm sẽ hiện lên các phần mềm phải cài đặt, kick vào để tài về và cài đặt theo hướng dẫn của phần mềm

Hình 1.7: Cài đặt chữ ký số

Bước 8 : Sauk hi kiểm tra toàn bộ nội dung trên hóa đơn đã chuẩn thì ký và nhập mã Pin để phát hành hóa đơn

Hình 1.8: Ký hóa đơn và phát hành

 

Lưu ý: Sau khi phát hành hóa đơn, ở phía cuối hóa đơn sẽ có mã để tra cứu. Khi tra cứu vào địa chỉ: “https:// van.ehoadon.vn.TCHD” để tra cứu hóa đơn. Có thể kich vào hình kích lúp tải hóa đơn gửi cho khách.

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi