Company News

Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long Phú

Luận văn kế toán

LỜI MỞ ĐẦU

 

         Vốn là phạm trù của nền kinh  tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp  nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Vốn cố định là một trong hai thành phần  của vốn sản xuất. Trong quá trình sản xuất kinh doanh  nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn và giữ một vị trí quan trọng. Vốn cố định  thường chiếm một tỷ lệ vốn khá lớn trong doanh nghiệp.Việc quản lý và sử dụng vốn cố định  như thế nào ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sanr xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định luôn là mục tiêu   phấn đấu của mọi doanh nghiệp.

Từ tầm quan trọng của vốn nói chung và vốn cố định nói riêng  trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Chè Long Phú, cùng sự  hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo Công ty nói chung, phòng kế toán tài chính nói riêng và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đặng Hải Lý, tôi đã tìm hiểu và chọn đề tài: “Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long Phú”.

 

Đề án môn học ngoài phần mở đầu và phần kết  luận còn gồm có những nội dung chính sau đây:

 

Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định  và quản lý sử dụng Vốn cố định.

Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định  và quản lý, sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú .

Chương 3: Một số giải pháp  và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định  tại Công Ty Chè Long Phú.

 

Em xin chân thành cảm ơn Công Ty chè Long Phú đã tạo mọi điều kiện  thuận lợi cho em trong thời gian kiến tập tại Công Ty.

Em xin chân thành cảm ơn  cô giáo Đặng Hải Lý đã tận tình hướng dẫn em  hoàn thành bản đề án môn học này.

Download

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi