Company News

Nội dung cơ bản về hóa đơn điện tử

NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ HÓA ĐƠN\

1. Điều kiện phát hành

 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, với ngân hàng.
 • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Có đủ cơ sở hạ tầng, công cụ truyền tải lưu trữ và quản lý Hóa đơn điện tử
 • Có đội ngũ chuyên môn đủ trình độ  để xử lý, quản lý hóa đơn điện tử.

2. Thủ tục phát hành

3 bước đơn giản nhanh chóng.

 • Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử ( Theo mẫu 1 Phụ lục thông tư 32)
 • Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử ( Theo mẫu 2 Phụ lục thông tư 32)
 • Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu.

Cả 3 thủ tục trên được gửi tới cơ Thuế bằng 2 đường là trực tiếp bằng bản cứng hoặc gửi online qua cổng thông tin và để thuận tiện thì gửi cả 3 bước trên cùng một lúc.

3. Xuất Hóa đơn điện tử

Mục đích: Chứng minh nguồn gốc hàng hóa, phục vụ lưu thông hàng hóa trên đường với các cơ quan chức năng

Chỉ xuất hóa đơn giấy duy nhất 1 lần cho bên mua đồng thời thực hiện kê khai thuế cho HĐĐT.

Hóa đơn giấy chuyển đổi phải có chữ kỹ và dấu của doanh nghiệp.

4. Các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm các hóa đơn như hóa đơn giấy nhưng điểm khác biệt ở chỗ HĐĐT chia làm 2 loại:

 • Hóa đơn điện tử ( Theo thông tư 32)
 • Hóa đơn điện tử có mã xác thực ( Theo quyết định 129/QĐ-BTC)

Có mã xác thực nghĩa là sao??? Mã xác thực là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Những doanh nghiệp có quy mô 10 người trở lên và doanh thu 3 năm trước liền kề trên 3 tỷ sẽ phải bắt buộc dùng loại hóa đơn này.

5. So sánh với hóa đơn giấy

 • Về quy trình: Nhanh chóng, thuận tiện.
 • Về tính bảo mật: Bảo mật cao, dễ quản lý, khó gian lận.
 • Về chi phí: Chi phí tra cứu, truyền tải thấp nếu không muốn nói là rất thấp.
 • Về sai sót: Giảm thiểu sai sót tối đa do dữ liệu đầu vào được liên kết trực tiếp với dữ liệu bán hàng.
 • Về đào tạo: Chắc chắn là khó khăn hơn khi phải ôm tất cả các nghiệp vụ và phải đào tạo thêm về nghiệp vụ HĐĐT.
 • Đối với cơ quan Thuế: Dễ quản lý.

6. Các  mốc thời gian pháp lý

 • HĐĐT được áp dụng vào ngày 1/11/2018 thay thế dần HĐ giấy.
 • Ngày 2/11/2020, Hóa đơn giấy chính thức bị xóa.
 • Sau tháng 11/2018, các cơ quan thuế sẽ gọi các doanh nghiệp và yêu cầu cập nhật, chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.
 • Các doanh nghiệp thành lập sau ngày 1/11/2018, việc sử dụng hóa đơn điện tử là bắt buộc.

7. Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì bị phạt như thế nào?

Ngày 14/12/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5791/TCT-CS, hướng dẫn về việc xử lý hành vi sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

Căn cứ: Khoản 1, Điều 12, Thông tư 166/2013/TT-BTC

“Sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm, nhưng khi cơ quan thuế kiểm tra phát hiện, người mua có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định”.

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà bên bán chưa thông báo phát hành nhưng doanh nghiệp:

 • Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ, hóa đơn chứng minh được lỗi vi phạm hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán;
 • Hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến nộp thiếu thuế hoặc tăng tiền thuế hoàn, không bị phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Mức xử phạt là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.


Để biết thêm thông tin xin vui lòng nhấn vào nút đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi theo những thông tin sau:

CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi