Company News

So sánh xử lý vi phạm hành chính về Hóa đơn giữa TT 176/2016 và TT 10/2014

 

 

 

     Trên thực tế, những lỗi về hóa đơn diễn ra thường xuyên và trên phạm vi rộng với những hình thức vi phạm đa dạng. Chính vì thế, TT 176/2016/TT-BTC đã được ban hành sửa đổi và bổ sung cho TT 10/2014/TT-BTC để kịp thời xử lý những hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn mà trước đó TT 10/2014 chưa đầy đủ. Dưới đây, công ty kế toán ACVINA sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này:

 

– Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày 17/01/2014.

– Thông tư 176/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 31/10/2016.

 

Khoản mục sửa đổi Nội dung sửa đổi TT 176/2016 TT 10/2014
Khoản 1

điều 7

– Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
Điểm b2, khoản 1 điều 7 –  Bên đặt in và bên nhận in hóa đơn không ký các phụ lục hợp đồng bổ sung khác. Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng
Khoản 2a điều 7 –  Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện in hóa đơn 2a. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng  

Không quy định

Khoản 6 điều 7 Khắc phục hậu quả:

–  Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn

 

Phạt tiền từ: 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

 

 

Không quy định

 

Khoản  a điều 10 –  Nộp thông báo điều chỉnh thông tin phát hành  hóa đơn khi thay đổi địa điểm sau 10 ngày

–  Sử dụng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa đến ngày sử dụng

 

Phạt tiền từ 500.000 đồng

đến  1.500.000 đồng

 

 

Tối thiểu 2.000.000

Khoản c điều 10 –  Lập thông báo phát hành không có đầy đủ nội dung  theo quy định

–  Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn

–  Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn khi thay đổi địa điểm kinh doanh sau 20 ngày bắt đầu sử dụng HĐ tại địa chỉ mới

 

 

 

Phạt từ: 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

 

 

 

Chưa quy định

Khoản 3 điều 11 –  Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.  

 

 

 

 

 

 

Không bị phạt

 

 

 

 

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Khoản 1 điều 12 –   Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

 

 

 

 

 

 

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

 

 

 

 

 

 

Phạt từ

2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

 

 

Khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như sau:

 

 

–  Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung thông báo hoặc báo cáo  trừ thông báo phát  hành

Phạt tiền từ 200.000 đồng 1.000.000 đồng. Doanh nghiệp tự phát hiện sai sót lập báo cáo thay thế gửi cơ quan thuế trước khi có quyết định kiểm tra không  bị phạt Phạt tiền từ 200.000 đồng 1.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền doanh nghiệp phải gửi lại thông báo

Khoản  2 điều 13 –  Nộp chậm thông báo, báo cáo thuế Phạt cảnh cáo

(1-10 ngày)

Phạt cảnh cáo (1-5 ngày)

Phạt cảnh cáo (6-10) nếu có tình tiết giảm nhẹ

Khoản 4 điều 13 –   Biện pháp khắc khắc phục hậu quả Tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.  

 

Không quy định

 

 


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi