Company News

Thủ tục phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu

Thời gian còn lại cho Hóa đơn giấy tối đa chỉ đến ngày 1/11/2020. Chính phủ đang tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khi kéo dài thời gian chuyển đổi. Nhưng không phải vì thế mà các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức chủ quan. Bài viết sau sẽ hướng dẫn thủ tục đăng ký phát hành Hóa đơn điện tử lần đầu….


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi