Company News

Thủ tục quyết toán Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

  • Thuế thu nhập là thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của cá nhân và pháp nhân.
  • Nếu đánh vào cá nhân nó gọi là Thuế thu nhập cá nhân
  • Nếu đánh vào pháp nhân thì gọi là Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sự nghiệp,…

Ở trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thủ tục quyết toán thuế TNCN

 

 

 

Xem bản đầy đủ tại đây.

 

Các bài viết liên quan: Thuế GTGT, Thuế môn bài


CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi