Company News

Thuế Giá trị gia tăng

 

“Thuế giá trị gia tăng (viết tắt là VAT của từ tiếng Anh Value Added Tax). VAT được một nhà kinh tế học người Pháp là Maurice Lauré nghĩ ra năm 1954, khi là giám đốc cơ quan thuế của Pháp (Direction générale des impôts), dưới tên gọi taxe sur la valeur ajoutée (TVA trong tiếng Pháp) và áp dụng nó lần đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 1954 đối với các doanh nghiệp lớn, và mở rộng theo thời gian tới tất cả các bộ phận kinh tế. Tại Pháp, nó là nguồn thu quan trọng nhất của ngân khố quốc gia, chiếm tới khoảng 45% ngân quỹ này.”

 

Hiện nay VAT vẫn là nguồn thu quan trọng nhất của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

 

 

 

Xem bản đầy đủ tại đây.

 

 

Các bài viết liên quan: Thuế Môn bài, Thủ tục quyết toán thuế TNCN

Tải về Thuế GTGT

CÔ QUỲNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

Leave a Reply

0988 690 996
Chat với chúng tôi